Czym smakują Włochy?

_DSCF9672

Z czym kojarzy się Wam włoska kuchnia? W Waszych głowach na pewno słychać teraz: pizza, makaron, wino… Mam takie same skojarzenia, chociaż u mnie nejpierw pojawiają się pojedyncze składniki: oliwa, czosnek, pomidory, prosciutto, parmezan, zioła. Już kiedyś byliśmy we Włoszech, jednakże wtedy praktycznie w ogóle nie przykuwaliśmy uwagi do kulinarnej strony naszego wyjazdu. Dobre jedzenie było tylko dodatkiem. Tym razem było inaczej. Oprócz listy miejsc, jakie chcieliśmy zobaczyć, mieliśmy też obszerną listę tego, co planujemy zjeść :D

Dziś zabieram Was w podróż po smakach Italii. Na przepisy przyjdzie jeszcze czas, teraz natomiast trochę uczty dla oczu.

_DSCF0067 _DSCF0066 _DSCF0068

Jesteście ciekawi co znalazło się na naszej liście? Po pierwsze – oczywiście pizza. Prawdą jest, że we Włoszech ciężko jest dostać złą pizzę. Oni po prostu mają to w genach, że wiedzą jak stworzyć odpowiednie ciasto, naturalnie przychodzi im dobór składników i dzięki temu z pieców opalanych drewnem wychodzą te niepowtarzalne pyszności. Co ciekawe najlepszą pizzę podczas naszego wyjazdu zjedliśmy pierwszego dnia zajeżdżając do pierwszej lepszej przydrożnej restauracji zaraz po zjeździe z autostrady w miejscowości Badia. Typowo włoska „ristorante”, pełno miejscowych, nikt nie mówi po angielsku, ale ta ich pizza – ach, kruche i delikatne ciasto, aromatyczna, pyszne salami i prosciutto. Niebo w gębie!

_DSCF0095 _DSCF0096 _DSCF0097

Na naszej liście były też owoce morza. Ponieważ bazę wypadową mieliśmy pod Pizą, grzechem byłoby nie skorzystać z okazji, aby zjeść świeże owoce morza. Wybraliśmy się do Livorno, miasta portowego, w którym zjedliśmy przepyszne makarony z małżami i mixem owoców morza – ośmiornicą, krewetkami, kawałkami ryby.

_DSCF9672 _DSCF9673

Chcieliśmy tez spróbować klasyków makaronowych. Spaghetti aglio e olio pepronico, spaghetti pomodoro, penne arrabiata, canneloni. Wszystko było pyszne. Proste, typowo włoskie potrawy z niewielką ilością składników, ale niesamowicie intensywne w smaku.

_DSCF0346 _DSCF0383 _DSCF0348

Co ciekawe, canneloni nie zostało podane w formie makaronowych tuneli faszerowanych mięsem, ale jako pojedynczy rulon z ciasta naleśnikowego z beszamelem i mięsem w środku, zapieczony w sosie pomidorowym.

_DSCF0382

Próbowaliśmy też foccacii, włoskich „pasta” z ciasta francuskiego z kremem burbon wanillia, pannini – czyli lokalnych kanapek z dojrzewającymi wędlinami.

_DSCF0184 _DSCF0185 _DSCF0063 _DSCF9875 _DSCF0187

Czasami można trafić też na kanapki „Porchetta” – z kawałkami wieprzowiny odcinanymi prosto z pieczonego w całości prosiaka.

_DSCF9956 _DSCF9960 _DSCF9961

Nie zabrakło też lodów – w ogromnych ilościach! :D W cukierniach i lodziarniach spotkacie dosłownie góry lodów i przepysznych smakach. Jeżeli traficie na sieć Venchi, to polecam Wam spróbować także ich czekoladek! Cudowne, nugatowe, w różnych smakach, a w środku czekolada płynie tam z kranów. Można tam zjeść także pyszne lody.

_DSCF0383 _DSCF0191 _DSCF0385 _DSCF0243 _DSCF0192

Warto zwracać uwagę na oznaczenia na szybach – sprawdzone przez TripAdvisor lokale będą miały naklejki na witrynach z napisem „excellent choice” – jest to wskazówka dla tych, który preferują zweryfikowane restauracje i lokale i obawiają się eksperymentowania.

_DSCF0070 _DSCF0071

What is the taste of Italy?

With what you associate Italian cuisine? In your minds for sure hear now: pizza, pasta, wine … I have the same associations, although in my first appear on individual ingredients: olive oil, garlic, tomatoes, prosciutto, Parmesan cheese, herbs. We have already been in Italy, but then virtually not payed attention to the culinary side of our trip. Good food was just a bonus. This time was different. In addition to the list of places we wanted to see, we also had an extensive list of what we plan to eat :D

_DSCF0061

Today I’m taking you on a journey through flavors of Italy. The provisions will still have time, but now a little feast for the eyes.

_DSCF0060

Are you curious what was on our list? First – of course, pizza. It is true that in Italy it is hard to get a bad pizza. They just have it in their genes, they know how to create the right dough, nature comes to the selection of components and thus of wood-burning stoves overlook these unique delicacies. Interestingly best pizza during our trip we ate the first day of driving up to random roadside restaurant just after the exit of the motorway in the village of Badia. Typically Italian „ristorante”, full of locals, no one speaks English, but that their pizza – oh, fragile and delicate cake, aromatic, delicious salami and prosciutto. Heaven in mouth!

_DSCF0092

On our list there were also seafood. Since the base we had in Pisa, would be a sin not to use the opportunity to eat fresh seafood. We went to Livorno, the port city where we ate delicious pasta with clams and mix of seafood – octopus, prawns, pieces of fish.

_DSCF9512

We wanted to also try the classic pasta. Spaghetti aglio e olio pepronico, pomodoro spaghetti, penne arrabiata, cannelloni. Everything was delicious. Simple, typical Italian dishes with a small amount of ingredients, but extremely intense in flavor. Interestingly, cannelloni was not given in the form of tunnels pasta stuffed with meat, but as a single roll of the batter with bechamel and meat inside, baked in tomato sauce.

_DSCF0244

We also tried foccacia, Italian „pasta” of puff pastry with cream bourbon vanilla, pannini – the local sandwiches with maturing meats.

_DSCF0190 _DSCF0188

Sometimes you hit it on sandwiches „Porchetta” – with pieces of pork slices cuted straight from roast a whole pig.

There were also ice cream – in huge quantities! :D In confectioneries and ice cream shops you meet literally mountains of ice cream and delicious flavors. If you come across the Venchi shops, I recommend you try their chocolates! Wonderful, nougat, in various flavors, and in the middle of chocolate flows there from the taps. There you can also enjoy delicious ice cream.

You should pay attention to the markings on the windows – tested by TripAdvisor premises will have a sticker on sites with „excellent choice” – this is a tip for those who prefer dining in verified places and are afraid to experiment. :)

_DSCF0189 _DSCF0183 _DSCF9510

Dodaj komentarz