DIY: Domowe sposoby na plamy

DSCF5773

Dziś coś nowego :) Okres wakacyjno-letni obfituje w różnego rodzaju aktywności poza domem, na dworze, grille  ogniska. Oprócz dobrej zabawy, jaka im towarzyszy czasami pojawia się pewien problem. Plamy. Plamy od tłuszczu, ziemi, plamy z trawy itp. Dla mnie, zadeklarowanej kofeinoholiczki problemem są też plamy z kawy. Mam swoje poranne rytuały, a jednym z nich jest wypicie espresso na moment przed wyjściem z domu. Nie wiem ile już razy kończyło się to plamami na świeżych ubraniach. Chociażby dziś. I co zrobić, gdy nie mamy akurat pod ręką specyfików do wywabiania plam? Są na to domowe sposoby, które może nie zawsze działają idealnie, ale są w stanie szybko zmniejszyć szkody i uratować nasze ubrania.

DSCF5773

Plamy z kawy

Świeże plamy z kawy bardzo łatwo można usunąć za pomocą gorącej wody. Jeżeli są dość oporne, pomóc nam może dodanie do niej odrobiny amoniaku. Czasami skuteczne jest też posypanie plamy solą i zalanie zimną wodą. W ten sam sposób usuniemy też plamy na dywanie.

DSCF5784

 

Plamy z tłuszczu

Tłuste plamy należy posypać mąką, lekko docisnąć i wytrzepać – mąka zaabsorbuje tłuszcz z plam. Niestety nie odsączy całego, dlatego takie plamy po otrzepaniu z mąki należy wyprać, ale prawdopodobieństwo, że pozostanie ślad jest bardzo małe.

DSCF5774

 

Plamy z błota

Nie wycierajcie plam ze świeżego błota. Najlepszym sposobem jest pozwolić im wyschnąć a następnie wykruszyć je lub oczyścić szczoteczką – błoto i piasek powinny odkleić się od włókien materiału. Jeśli zostanie ślad całkowicie zejdzie w późniejszym praniu.

DSCF5776

 

Guma do żucia

Przyklejonej do tkaniny gumy do żucia absolutnie nie należy wydłubywać i drapać. Ubranie wystarczy zamrozić, a guma sama się wykruszy.

 

Plamy z owoców

Tego typu plamy najlepiej usuwać za pomoc kwasku cytrynowego lub przy pomocy alkoholu – nie niszczy on włókien, a dzięki niemu pozbywamy się soków z włókien tkanin.

DSCF5780

 

Plamy z wina

Ciemne plamy z czerwonego wina, ale także np. z buraków najlepiej od razu posypać solą i zamoczyć w zimnej wodzie. Dzięki temu na jasnych tkaninach nie zostaną nam później rdzawe ślady po praniu.

DSCF5783

 

Plamy z trawy

Alkohol sprawdza się również w usuwaniu plam z trawy. Podobnie, jak w przypadku plam z owoców na plamy z trawy należy wylać 70% alkohol i chwilę pozostawić, następnie zaś spłukać zimną wodą. Jeśli alkohol nie zadziała płyn do mycia naczyń powinien dokończyć wywabianie.

DSCF5779

 

Today something new. Holiday and summer period is rich in all kinds of activities outside the home, outdoors, barbecues, firebones etc. In addition to the fun we have, sometimes there also a problem. Stains. Stains from grease, soil, grass stains, etc. For me – coffeeholic – problem is also stains from coffee. I have my morning rituals, and one of them is to drink espresso for a moment before leaving the house. I do not know how many times it ended up with spots on fresh clothes. Even today. And what could we do when we didn’t have some specifics for stain removal? They are some household remedies that may not always work perfectly, but they are able to quickly reduce damage and save our clothes.
Stains from coffee

Fresh stains from coffee very easily can be removed with hot water. If the stains are quite resistant, may help us adding to it a little ammonia. Sometimes it is also effective to sprinkle it with salt and flooded with cold water. In the same way also we remove stains on the carpet.
Grease stains

Oily stains should be sprinkled with flour, lightly press down and shake out – flour will absorb the fat stains. Unfortunately it won’t remove whole grease, that’s why after using the flour our clothes should be washed, but the probability that the stain will remain a spot is very small.

 

Stains of mud

Do not rub the fresh mud stains. The best way is to let them dry and then crumble them or cleaned with a toothbrush – mud and sand should easily peel off the fiber material. If the mud didn’t completely come down it will later in the wash.

 

Chewing gum

Adhered to the fabric of chewing gum absolutely should not be dig and scrape. Just freeze your clothes an rubb the gum after.

 

Stains from fruit

These types of stains are best removed using citric acid or with alcohol – it does not destroy the fiber, and thanks to it you can get rid of the juice from the fiber fabrics.

 

Wine stains

Dark stains such as red wine, but also, for example from beetroot is the best to immediately sprinkle with salt and soak in cold water.

 

Grass stains

Alcohol also works well in removing stains from grass. Similarly, as in the case of stains from fruit on grass stains you should pour 70% alcohol and leave a moment, and then rinse with cold water. If alcohol does not work dishwashing liquid should complete erasure.

 

*Wpis sponsorowany przez marki firmy Reckitt Benckiser

Dodaj komentarz