Teneryfa – nasze tegoroczne odkrycie

_DSCF2935

Jeszcze kilka lat temu słysząc „Wyspy Kanaryjskie”, kojarzyłam je z bardzo turystyczną destynacją, trochę celowo na przekór wszystkim omijając w naszych wyjazdowych planach, ale po części też dlatego, że decydowaliśmy się najzwyczajniej w świecie na inne – bardziej egzotyczne lub interesujące w naszej opinii miejsce warte odwiedzenia. Jednak pod wpływem wielu pozytywnych opinii naszych znajomych i przeczytaniu kilku blogów podróżniczych, zaczęliśmy polować na loty na Teneryfę. I wiecie co – nie żałujemy ani minuty tam spędzonej. Ba – niewykluczone, że kiedyś tam może wrócimy! :D

Oboje z M. nie jesteśmy fanami tzw. „plażingu”, a miejsca przepełnione turystami nas męczą i irytują. Tak wiem, o ironio, sami pojawiamy się w nich jako turyści, także oczywiście zasilamy ich grono, ale osobiście uważam, że są dwa rodzaje turystów – ci nastawieni na typowo konsumpcyjne zwiedzanie, oraz ci, którzy unikają głównych szlaków i starają się zobaczyć jak najwięcej samodzielnie, niekoniecznie zgodnie z zaleceniami przewodników. Nieskromnie zaliczę nas do tej drugiej kategorii ?

To też nie do końca jest tak, że omijamy całkowicie główne atrakcje – czasami się tego nie da uniknąć, bo też chcemy wykorzystać jak najwięcej naszą obecność w określonych miejscach i grzechem byłoby nie skorzystać z np. będąc w Paryżu z odwiedzin w Luvrze i możliwości zobaczenia tych wszystkich dzieł sztuki na własne oczy, chociażby stojąc w odległości 10 m i podskakując ponad linie głów innych osób zgromadzonych przed obrazem Mona Lisy ?

Wracając jednak do Teneryfy – uważam tę wyspę, na podstawie tego, co słyszałam o innych – za najciekawszą i najbardziej wartą odwiedzenia z całego archipelagu Wysp Kanaryjskich. Niezwykłe jest to, jak zmienia się na niej krajobraz. Południ wyspy jest suche, ma pustynny klimat, jedyna roślinność to wszechobecne kaktusy (❤), krzaki i palmy. Jest tam prawie cały czas słonecznie i ciepło. Przemieszczając się na północ krajobraz nabiera zieleni.

_DSCF2757 _DSCF2777

Północna część jest zielona, kwiecista, wilgotna i porośnięta trawą. Z kolei kierując się do części centralnej, na której znajduje się wulkan najpierw wjeżdża się w tereny lasu piniowego, a następnie w miarę zbliżania się do krateru, pojawia się typowo wulkaniczny obrazek.

_DSCF2935

_DSCF3046 _DSCF3063

Jak zwykle nasz wyjazd organizowaliśmy samodzielnie. Najpierw polowaliśmy na okazyjną cenę biletów lotniczych – lecieliśmy WizzAir, ponieważ nadal mieliśmy do wykorzystania punkty z WizzAir Club. Zakwaterowanie rezerwowaliśmy przez Airbnb.com. Moim warunkiem koniecznym, jaki musiało spełnić mieszkanie, oprócz podstawowych warunków do życia, był widok na ocean ? Uparłam się i szukaliśmy tak długo, aż znaleźliśmy w południowej części samodzielny apartament ze wspaniałym widokiem na wybrzeże i na Ocean Atlantycki. Polecam bardzo, ponieważ kompleks, w którym był zlokalizowany był prywatny, a do dyspozycji mieszkańców był także basen, natomiast sam gospodarz był niezwykle miły i pomocny, a cała procedura przekazania kluczy sprawna i bezproblemowa. Ogromnym plusem tej lokalizacji było również to, że miejscowość, w której mieszkaliśmy, czyli Golf del Sur zlokalizowana była w najcieplejszej części wyspy oraz dosłownie 10 minut autem od lotniska! Ponadto, Golf del Sur, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscowością słynącą z pól golfowych, a na początku marca było tam bardzo cicho i spokojnie, bez tłumów ludzi na ulicach, co stanowiło niezwykły komfort. Głównie starsi Brytyjczycy, którzy prawdopodobnie swoją emeryturę spędzają w ciepłych krajach grając w golfa.

_DSCF2772

_DSCF2729 _DSCF2770

Teneryfa, poza tym, że jest zróżnicowana pod względem klimatu, to dodatkowo, o czym już wspomniałam, posiada ciekawe ukształtowanie terenu – jest dość górzysta, co ma związek z faktem, iż na jej środku znajduje się wulkan el Teide, wokół którego biegnie dookoła wyspy autostrada, którą można prawie całkowicie objechać wyspę dookoła w ciągu 2-3 godzin ? Polecamy wynająć auto – komunikacja miejska działa i ponoć jest dobrze skomunikowana, ale wierzcie mi, że ominie Was sporo przepięknych widoków, jeśli zdacie się tylko na autokar, który nie przystanie w ostatniej chwili na zatoczce widokowej na żądanie ;P Także jeżeli tylko macie taka możliwość – nie zastanawiajcie się – wygoda przemieszczania się po wyspie samodzielnie autem jest naprawdę niezastąpiona ?

_DSCF2812

Jeżeli te informacje jeszcze nie przekonały Was do tego, aby już powoi szukać tanich lotów na Teneryfę, to mam nadzieję, że kolejne posty, w których opisze Wam kilka ciekawych miejsc nie pozostawią wątpliwości, że wart Teneryfę odwiedzić.

Just a few years ago, hearing the „Canary Islands”, I associated them with a very tourist destination, sometimes purposefully avoiding it and not considering in our outgoing plans, but also because we simply decided the other part of the world – more exotic or interesting in our opinion a place worth visiting. However, under the influence of many positive feedback from our friends and after reading several travel blogs, we started hunting for flights to Tenerife. And you know what – we do not regret a minute spent there. What’s more – it’s possible that someday we’ll be back! :D

Both – me and M. – we are not fans of the so-called „beaching”, and places filled with tourists tire us and irritate us. I know, ironically, we ourselves appear as tourists, and of course we feed their bunch, but personally I think there are two types of tourists – those who are typically on a consumer tour, and those who avoid the main trails and try to see as much as possible. Independently, not necessarily according to guide’s instructions. I will undoubtedly rank ourselves in this second category ?

It is also not quite the case that we miss the main attractions – sometimes we can not avoid it, because we also want to use as much of our presence in certain places and it would be almost sin, for example, being in Paris and not visiting the Louvre and loosing the possibility of seeing all these works of art with my own eyes, even standing 10 m away and jumping over the lines of other people gathered in front of the picture of Mona Lisa ?
However, returning to Tenerife – I consider this island based on what I have heard of others – the most interesting and worth visiting of the entire Canary Islands archipelago. It is remarkable how the landscape changes. South part of the island is dry, has a desert climate, the only vegetation is ubiquitous cacti (❤), bushes and palm trees. It is almost always sunny and warm.

_DSCF2916 _DSCF2862

Moving north, the landscape is green. The northern part is full of plants flowery, moist and grassy. In turn, heading to the central part where the volcano is located first enters the pine forest, and then as you approach the crater, typically a volcanic image appears.

_DSCF3067

As usual, our trip was organized by ourselves. First, we were hunting for a bargain ticket – we flew WizzAir because we still had to use points from the WizzAir Club.Accommodation booked by Airbnb.com. My only requirement for an apartment, apart from the basic living conditions, was the ocean view. ? I insisted and searched until we found a south facing apartment with a magnificent view of the coast and the Atlantic Ocean. I recommend it very much, because the complex in which it was located was private, and the locals also had a swimming pool, while the host himself was extremely nice and helpful, and the whole procedure of handing over the keys was efficient and hassle-free. The huge advantage of this location was also that the place we stayed in, Golf del Sur was located in the hottest part of the island and literally 10 minutes by car from the airport! In addition, the Golf del Sur, as its name implies, is a famous golf resort, and in early March it was very quiet and peaceful, without the crowds of people in the streets, which was a remarkable comfort. Mostly older British people who probably spend their retirement in warm country playing golf.

_DSCF2731 _DSCF2736

Tenerife, apart from being climate variant, additionally, as I have already mentioned, has an interesting terrain – it is quite mountainous, which is related to the fact that there is a volcano el Teide in the middle of it, around which runs the motorway, by which you can almost completely travel around the island in 2-3 hours ? We recommend renting a car – public transport works and is well communicated, but believe me that you will miss some beautiful views if you only go on a bus that does not stop at the last minute, in the lookout bay on request. Also, if you have the opportunity – the convenience of travelling on your own is really irreplaceable ?

_DSCF2902

If this information has not convinced you to search for cheap flights to Tenerife yet, then I hope that further posts that describe some interesting places will leave no doubt that Tenerife is worth visiting.
 
 

 

Dodaj komentarz