Krótki przewodnik po Pizie

_DSCF9496

Przed wyjazdem na wakacje szukałam cennych wskazówek na temat tego co warto zobaczyć w Toskanii, jakie miejsca odwiedzić, jakie miasto dodać na listę. Gro blogów podróżniczych jednogłośnie stwierdzało, że Piza nie jest warta zwiedzania, że to sama krzywa wieża i tyle. I częściowo takim też nastawieniem i pewną dozą uprzedzenia wybrałam się na zwiedzanie tego miast – mieszkaliśmy na obrzeżach, więc był to pierwszy punkt, jaki postanowiliśmy zobaczyć. I szczerze, myślę, że warto :)

Moim największym zaskoczeniem był cały kompleks świątynny, przy którym ulokowana jest wieża. Większość zdjęć obrazujących ją obejmuje jedynie samą wieżę oraz trawnik przed nią, bogato obsiany turystami robiącymi sobie słynne zdjęcia „trzymam wieżę”. A tu się okazało, że jest coś jeszcze! Piękna katedra Santa Maria Assunta, Baptysterium z koronkową kopułą i niesamowita akustyką – stojąc w środku można usłyszeć bardzo wyraźni szept osoby znajdującej się po drugiej stronie budowli oraz słynna wieża.

_DSCF9487

_DSCF9491

_DSCF9494

_DSCF9499

_DSCF9501

_DSCF9500

_DSCF0073

_DSCF9493

Samo stare miasto otoczone jest średniowiecznym murem i wjazd na jego teren samochodem jest możliwy, chociaż wąskie i kręte uliczki zniechęcają. Po przygodzie z przejazdem autem przez starówkę i przeciskaniu się przez uliczkę z centymetrowym zapasem między ścianami a lusterkami auta polecamy Wam zostawiać auto na pobliskim parkingu przy Via Paparelli, który jest bezpłatny – chyba, że akurat rozbija się na nim targ, ale on jest tylko w godzinach przedpołudniowych.

_DSCF0069

Warto przespacerować się głównym deptakiem, który z restauracji przechodzi w pasaż sklepowy. Można tam znaleźć sporo ciekawych knajpek i restauracji. Ponownie, polecam szukać oznaczeń Trip advisora na witrynach :) My polecamy pizzerię Il Motino – trochę inne niż „tradycyjne” włoskie ciasto, ale pizza jest naprawdę pyszna!

_DSCF9467

_DSCF9480

_DSCF0092

Warto zwiedzić też tereny wzdłuż rzeki oraz ogród botaniczny – jest t mały park, ale bardzo urokliwy.

_DSCF0089

Piza nie jest dużym miastem, ma ok 90 tys. Mieszkańców, ale warto wpisać ją na swoją listę miast do zwiedzenia przy okazji wizyty w Toskanii – jest naprawdę ładna, ma masę małych uliczek, w których kryją się czasami naprawdę ciekawe miejsca.

_DSCF9474

_DSCF9472

_DSCF9482

_DSCF9508

_DSCF9505

A short guide to Pisa

Before going on holiday I was looking for tips on what to see in Tuscany, which places to visit, twhich city add to my list. Many travel blogs stated that Pisa is not worth visiting because t is just the leaning tower and nothing more behind it. And partly with this attitude and also a certain amount of prejudice I went on a tour of the city – we stayed on the suburbs, so it was the first point to visit and we I decided to see it. And frankly, I think it is worth going there :)

 

My biggest surprise was the entire temple complex, where the tower is located. Most of the pictures illustrating it only covers the same tower and lawn in front of her, richly planted with tourists taking the famous photo „I’m keeping the tower.” And here it turns out that there is something else! Beautiful Cathedral of Santa Maria Assunta, baptistery with lace dome and the amazing acoustics – standing in the middle you can hear very clearly the whisper of someone who is on the other side of the building, and the famous tower ofcourse.

_DSCF9496

_DSCF9488

_DSCF9502

_DSCF9495

_DSCF9489

The very old city is surrounded by medieval walls and the entrance to the grounds by car is possible, though narrow and winding streets discourage. After the adventure of crossing by car through the old town and sticking through the street with centimeter supply between the walls and mirrors of the car we recommend you leave your car in a nearby parking lot at Via Paparelli, which is free of charge – unless, that just breaks into the market, but it is only in mornings.

_DSCF9478

_DSCF9483

_DSCF9469

 

You can stroll to the main promenade, which goes from a restaurant in the arcade shop. There you can find a lot of interesting eateries and restaurants. Again, I recommend you look for markings on Trip Advisor sites :) We recommend a pizzeria Il Motino – a little different than „traditional” Italian pizza dough, but the pizza is really delicious!

You should also visit the areas along the river and the botanical garden – t is a small park, but very charming.

_DSCF9473

_DSCF9506

_DSCF9476

 

Pisa is not a big city, has about 90 thousand residents, but should include it on your list of cities to visit on the occasion of the visit in Tuscany – is really pretty, has a mass of small streets, in which are hidden sometimes really interesting places.

_DSCF9545

Dodaj komentarz