DIY: Miały być góry, ale trochę mnie poniosło ;)

DSCF2221

Ostatnio znów dużo się namalowałam – przerobiłam jeden znany już Wam obraz – wkrótce pokażę efekty, bo jeszcze nie miałam czasu go sfotografować ;) Ponadto namalowałam kolejne płótno, które czeka na fazę drugą, a dzisiaj pokazuję Wam trzecie, którego efekt końcowy jest zupełnym przypadkiem, a cała historia jest w sumie dość zabawna…

Chciałam namalować góry – szczyty widziane z odległości, cieniowane, każde dalsze pasmo wystające zza poprzedniego bardziej rozmyte. O ile dolne wyszły tak jak oczekiwałam, o tyle z górnymi miałam problem. W końcu sfrustrowana postanowiłam użyć innych kolorów, co nie pomogło, aż ostatecznie sfrustrowana machnęłam pędzlem tworząc pasmo kropek przez środek płótna – w ten sposób dałam się ponieść emocjom, nachlapałam jeszcze trochę i okazało się, że efekt końcowy jest intrygujący i w sumie podoba mi się bardziej, niż pierwotny zamysł. Aparat nie oddaje rzeczywistego wyglądu płótna, ale jestem ciekawa waszych opinii. :)

DIY: I’ve planned the mountains, but got carried away a little;)

Recently I’ve painted a lot – I’ve repainted one already known to you paint – I will show results soon, because I haven’t had time to photograph it ;) Finally, I painted another canvas, which is waiting for the second phase, and today I show you the third, which the end result is a complete coincidence, and the whole story is pretty funny …
I wanted to paint the mountains – peaks seen from a distance, shaded, any further strand protruding from behind the former more blurred. While the bottom came out as I expected, it had a problem with the upper parts. In the end, when I get frustrated, I decided to use other colors, which did not help, until finally very angry I’ve waved brush dots forming a band through the middle of the canvas – I suffered emotions, splashed a little and found out that the end result is intriguing and all in all I like more than the original plan. The camera does not reflect the actual appearance of the canvas, but I’m curious of your opinion. :)

FotorCreated2

DSCF2220

FotorCreated1

DSCF2221

Dodaj komentarz