Dia de los Muertos

Fotor1103174011

Día de los Muertos, czyli Dzień Zmarłych to najstarsze meksykańskie religijno-etniczne święto, którego celem jest uczczenie pozagrobowego życia zmarłych oraz więzi rodzinnych. Jest ono odpowiednikiem polskich Zaduszek (Día de los Fieles Difuntos) i Wszystkich Świętych (Todos los Santos) i tak jak u nas obchodzone jest w wigilię święta (1 listopada) i 2 listopada. W przypadku meksykańskiego Dia de los Muertos wywodzi się ono w swojej formie pierwotnej z epoki prekolumbijskiej, a jego tradycja szacowana jest na 3000 lat.

W tradycji meksykańskiej, Dzień Zmarłych jest radosną okazją, bowiem zmarli nadal egzystują, a ich dusze, wywołane i naprowadzone pąkami aksamitek, współucztują, ciesząc się w towarzystwie swoich świętujących rodzin. Stąd też bajecznie kolorowe czaszki, tak charakterystyczne dla tego święta. W związku z tym, iż właśnie mamy czas na wspominanie zmarłych, postanowiłam stworzyć własny obraz Dia de los Muertos. Efekty oceńcie sami.

 

Dia de los Muertos

Día de los Muertos, or Day of the Dead is the oldest Mexican religious-ethnic festival, which aims to celebrate the life beyond the grave of the dead and family ties. It is the Polish equivalent of All Souls’ Day (Día de los Fieles Difuntos) and All Saints (Todos los Santos) and like ours is celebrated on the eve of public holidays (November 1) and 2 November. In the case of the Mexican Dia de los Muertos It comes in its original form from pre-Columbian and its tradition is estimated at 3000 years.
In the tradition of the Mexican Day of the Dead is a joyful occasion, as the dead continue to exist, and their souls, caused and advanced it towards buds marigolds, enjoying the company of their families celebrating. Hence, very colorful skulls, so characteristic of this festival. Due to the fact that just have time for remembrance of the our beloved who have passed away, I decided to create my own Dia de los Muertos paint. Effects judge yourself.

Fotor1103174011

DSCF0679

DSCF0683

DSCF0678

DSCF0682

DSCF0677

Dodaj komentarz