Gromowładny

DSCF0673

Po literaturowej przerwie wracam z kolejną recenzja książki. Gromowładny był prezentem od mojego brata na gwiazdkę. Niech Was nie zmyli okładka książki – nie jest oczywista i tak na dobrą sprawę niewiele ma wspólnego z jej treścią. Sama książka bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Tym, co mnie w niej najbardziej urzekło były niesamowite opisy, bogate w detale. Dzięki nim bez problemu potrafiłam sobie wyobrazić każdy szczegół krajobrazu, jaki roztaczał w mojej wyobraźni autor.

 felix

Felix Gilman jest pisarzem fantasy oraz weird fiction.  Jego powieść Gromowładny, wydana w 2007 roku została nominowana w 2009 roku do Locus Award jako najlepszy debiut powieściowy. Przyniosła mu również nominację do nagrody dla John W. Campbell Best New Writer zarówno w 2009 i 2010 roku.

Sama konwencja i fabuła książki również jest interesująca. Ararat – miasto kalejdoskop, w którym mieszkają żywi bogowie, przybierający przeróżne formy i kształtujący się zgodnie z tym, w co wierzą mieszkańcy, ale także stanowiący niezależne byty.  Miasto tak wielkie i nieustannie zmieniające swoją formę, że niek nie jest w stanie stworzyć jego mapy. Ba, żadne z mieszkańców nigdy nie przemierzył go w całości i nikt nie wie, co w sobie skrywa. To właśnie do tego miasta – legendy trafia główny bohater. Po tym, gdy ze świątyni nagle znika jego bóg, uwielbiany i kochany przez swoich wyznawców, życie wspólnoty Głosu się diametralnie zmienia, a sprawy zaczynają przybierać nieciekawy obrót. To co niegdyś spajało wyznawców, utrzymywało spokój i pozwalało na przyjemną egzystencję ginie, a wraz z nim wszelka nadzieja. Wyznawcom Głosu pozostaje tylko jedno – wysłanie jednego ze swoich na trudną i jakże wątpliwą wyprawę w poszukiwaniu zaginionego boga – misja ta przypada Arjuniw, który w mieście bogów będzie poszukiwał ukochanego Głosu.

 DSCF0673

Gromowładny jest powieścią hipnotyzującą, w której magiczny realizm przeplata się z epicką fantastyką. Dzięki temu całość zyskuje bajeczną otoczkę, piękno i rozmach. Książkę pochłonęłam praktycznie na raz. Pozostając głodna dalszych losów bohaterów. Mam nadzieję, że kiedyś je poznam, a jeśli nie, to autor pozostawił nam furtkę, abyśmy mogli sami opowiedzieć sobie zakończenie.

DSCF0675

Thunderer

After the break of literature posts I’m back with another review of the book. Thunderer was a gift from my brother for Christmas. Do not be fooled by book cover – it is not obvious, and so for all intents and has little to do with its content. The book itself very positively surprised me. What I find most captivated in its descriptions were amazing, rich in detail. Thanks to them, I could easily imagine every detail of the landscape that unfolded in my imagination the author.
 

DSCF0674

Felix Gilman is a writer of fantasy and weird fiction. His novel Thunderer, released in 2007, was nominated in 2009 for the Locus Award for Best First Novel. Also earned him a nomination for the John W. Campbell Best New Writer in both 2009 and 2010.

The Convention itself and the story are also is interesting. Ararat – kaleidoscope city in which they live gods, taking the various forms and shaped in accordance with this, in what they believe residents but also representing independent entities. The city so great and constantly changing its form, that noone is able to create the map of the city. Nay, none of the residents had never crossed it in its entirety, and no one knows what is hidden in itself. To this city – the main character of the book goes. Aafter suddenly disappears from the temple of his god, adored and loved by his followers, Voice community life radically changed, and things start to go crazy rotation. What was once keep the followers together, remained calm and allowed for a pleasant existence dies, and with it any hope. Voice followers is only one thing – to send one of his to the difficult and very dubious expedition in search of the lost god – this mission falls into Arjun’s hands, who in gods will look for his beloved Voice.

 

Thunderer is a mesmerizing novel, in which magical realism intertwined with epic fantasy. Thanks to all the fabulous fringe gains, beauty and vigor. Book absorb practically at once. Staying hungry for the fate of the characters. I hope that someday they will know, and if not, then the author has left us the gate, we were able to tell each ending.

DSCF0676

Dodaj komentarz