Oczarowanie

DSCF8103---Copy

Ci z Was, którzy znają mnie osobiście wiedzą, jak uwielbiam Audrey Hepburn! :) W związku z moją obsesją już po raz kolejny (dzięki A i M) zostałam posiadaczką książki o tej cudownej filigranowej aktorce o wielkim sercu.

W książce znajdziecie bardzo obszerną i opartą wyłącznie na faktach, wywiadach i sprawdzonych źródłach relację z życia i twórczości Audrey Hepburn. Autorem Oczarowania jest Donald Spoto. Napisanie rzetelnej biografii Audrey jest nie lada wyczynem,  ponieważ aktorka słynęła z całkowitej dyskrecji w sprawach życia osobistego. Ponadto u szczytu swojej sławy wycofała się z grania w filmach, by być żoną włoskiego psychiatry i spokojnie wychowywać synów. Za swoją największą rolę uważa tą, w której stała się w bezgranicznie oddaną sprawie pomocy dzieciom trzeciego świata ambasadorką UNICEFU.

W książce znajdziecie opis historii rodziców Audrey, relację z jej dzieciństwa, które w dużej mierze przypadło na okres II wojny światowej. Poznacie marzenia Audrey o karierze primabaleriny oraz stracone nadzieje w wyniku wojny. Odkryjecie także w jaki sposób została ona aktorką i jak potoczyły się jej losy, a także dowiecie się komu powinniśmy być wdzięczni za odrzucenie roli Holy Golightly w Śniadaniu u Tiffaniego, dzięki czemu do dziś możemy cieszyć oczy cudowną grą Audrey w tym filmie!

Zapraszam do lektury!

 

Enchantment

Those of you who know me personally know how much I love Audrey Hepburn ! :) As a result of my obsession once again (thanks to A and M ) I become an owner of a book about this wonderful petite actress with a big heart.
In the book you will find a very comprehensive and based solely on facts, interviews and proven sources of relationship with the life and work of Audrey Hepburn. Written by Donald Spoto ‚s enchantment. Writing a thorough biography of Audrey isn’t easy, because the actress was known for her absolute discretion in matters of personal life. In addition, at the peak of her fame withdrew from playing in movies to be married to an Italian psychiatrist and quietly educate sons. She believes, that her biggest role is become immensely dedicated on helping children of the third world ambassador for UNICEF.
In the book you will find a description of the history of the Audrey’s parents relationship, her ​​childhood , which largely coincided with the period of World War II. You will know Audrey dreams of a career as a prima ballerina and about lost hope as a result of the war. You will also discover also how she become an actress and as rolled her fate, and you will know to whom we should be grateful for the rejection of the role of the Holy Golightly in Breakfast at Tiffany’s, so today we can enjoy the wonderful play of Audrey in the movie!
Feel free to read!

oczarowanie-zycie-audrey-hepburn-b-iext6205296

 

DSCF8103---Copy

DSCF8105

DSCF8107

Dodaj komentarz