DIY: Paint! :)

DSCF7251

Ostatnio dostałam nowe zabawki – 4 płótna w różnych rozmiarach :D Płotna pochodzą z Lidla, a ich zaletą jest to, że mają już nałożony biały podkład, więc można od razu maziać :D Dokupiłam sobie tylko farbki akrylowe i byłam gotowa do pracy. Niedzielny wieczór przyniósł inspirację – prosta optymistyczna grafika, w całości stworzona czarną farbką. Ja wybrałam hasło „dream, live, love and smile”, ale Wy możecie tak naprawdę napisać cokolwiek tylko chcecie. Pędzle w dłoń i do dzieła! :)

Recently I got a new toys – 4 canvas to paint in different sizes :D Canvas come from Lidl, and their advantage is that they have already applied white primer, so you can immediately paint! :D I’v bought only acrylic paints, and I was ready to go. Sunday evening brought inspiration – simple optimistic graphics, created entirely with black paint. I have chosen the slogan „dream, live, love and smile,” but you can really write anything you want. Brushes in hand and go! :)

DSCF7250

DSCF7251

DSCF7252

Co sądzicie? / What do you think? :D

Dodaj komentarz