Gwiazdy i Gwiazdki :)

DSCF6724

Mam dla Was kolejną propozycję książkową. Nie będę Was oszukiwać, jedyną rzeczą dla której zwróciłam uwagę na tą książkę była różowa okładka :P Bardzo możliwe, że w stosach książek przeszłabym obok niej obojętnie, gdyby leżała bokiem, a wielki Oscar nie świecił się w świetle lamp. No ale cóż, jest różowa, więc niechybnie wpadła w moje ręce. I tu kolejne sprostowanie – nie, nie kupuję wszystkich książek, które mają różową okładkę, tylko ze względu na ten kolor. :P Ale kiedy przeczytałam opis książki, to wiedziałam, że wraca ona razem ze mną do domu.

 

Ruthanna Kalighi Hopper (left) and Amanda Goldberg (right)
Ruthanna Kalighi Hopper (left) and Amanda Goldberg (right)

 

Autorkami książki są dwie panie, które ze światem Hollywood są związane na co dzień. Amanda Goldberg, jest córką producenta filmowego i telewizyjnego Leonarda Goldberga. Przez jakiś czas pracowała dla projektanta mody Todda Oldhama w Nowym Jorku, po czym wróciła do Hollywood, gdzie nadal mieszka. Jest współproducentką kinowego hitu „Aniołki Charliego”. Ruthanna Kalighi Hopper to  córka aktora Dennisa Hoppera. Swoją karierę rozpoczęła jako producentka w Nowym Jorku. U boku ojca zagrała także główną rolę w wychwalanym przez krytykę filmie kina niezależnego „Americano”, którego także była producentką. Tak jak Amanda mieszka w Hollywood.

Książka opowiada historię Loli Santisi, 26letniej dziewczyny należącej do hollywoodzkich „wyższych sfer”, córki nominowanego do Oscara reżysera. Lola cierpi na dwie poważne choroby, z których pierwszą jest aktor holizm, a ona sama jest ciężkim przypadkiem uzależnienia od związków z przystojnymi aktorami, a drugą jest KTZ, czyli Kryzys Tożsamości Zawodowej, który jest  powszechny wśród Dorosłych Dzieci Gwiazd. Poznajemy perypetia i przygody Loli na drodze walki z uzależnieniem i w poszukiwaniu własnego miejsca i roli w życiu. Całość okraszona jest pikantnymi szczegółami z tego, jak wyglądają przygotowania do Oscarów zza kulis, do czego zdolne są gwiazdy i jak wygląda świat Hollywood nieokraszony lukrem, polany szampanem, wystrojony w Pradę i obwieszony Harrym Winstonem. Zabawna i w pewnym stopniu „oświecająca” książka będzie idealna, jak przerywnik w ciągu dnia!

DSCF6723

DSCF6725

DSCF6724

DSCF6726

Celebutantes and Celebutards

I have another book proposition for you . I will not deceive you , the only thing for which I paid attention to this book was the pink cover :P It is possible that if it has another color or he great Oscar did not shine in the light of the lamps I won’t even look at it. Well, but it is pink , so inevitably fell into my hands. And another corrected – no, I do not buy all the books that have a pink cover, just because of the color. :P But when I read the description of the book  I knew that it comes back with me to the house .

The authors of the book are two ladies that are related every day with the world of Hollywood. Amanda Goldberg , is the daughter of film and television producer Leonard Goldberg . For a time she worked for fashion designer Todd Oldham in New York , then returned to Hollywood, where she still lives . She is co-produced blockbuster ” Charlie’s Angels „. Ruthann Kalighi Hopper is the daughter of actor Dennis Hopper . She began her career as a producer in New York. At the side of her father also played a major role in the critically famous indie film ” Americano „, and she was also a producer . As Amanda – she lives in Hollywood.

The book tells the story of Lola Santisi , 26 years old girl belonging to Hollywood’s ” high society ” , the daughter of Oscar-nominated director. Lola suffers from two serious illnesses , the first of which is the actorholism , and she is a bad case of dependence on trade with handsome actors , and the second is the OCT , or Vocational Identity Crisis , which is common among Adult Children of the Stars . We are exploring Lola’s struggles and adventures in the continuing battle with addiction and the search for her place and role in life. The whole embellished with a spicy details of how the preparations for the Oscars from behind the scenes, to which are capable of stars and how the world of Hollywood looks without the icing , clearing champagne , dressed in Prada and Harry Winston trumperies . Funny and somewhat ” enlightening ” book will be ideal, as interlude during the day !

2460048

Dodaj komentarz