Adrien Broom and her fairy-tale world

a-broom

Ostatni tydzień listopada, a wraz z nim ostatnia sylwetka fotografa. Adrien Broom, 33 letnia artystka z Connecticut, która uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie animacji komputerowej z Northeastern University, studiowała sztuki piękne w Florencji i historię sztuki w programie Christie’s Education w Londynie. W swojej fotografii skupia się przede wszystkim na współczesnej sztuce i projektach komercyjnych, do których między innymi należy regularne fotografowanie Grace Potter i Nocturnals.

Broom w swoich zdjęciach bardzo często nawiązuje do motywów fantasy, bohaterów bajek z dzieciństwa ,oraz młodych kobiet. Jej prace komercyjne obejmują przede wszystkim fotografię mody i portrety. Wielokrotnie podkreślała, że wspomnienia z dzieciństwa są dla niej ważnym katalizatorem, który ma ogromny wpływ na tematykę jej pracy. Rekonstruuje ona scenerie i postacie z bajek, jednak na jej fotografiach przedstawione są one w trochę bardziej mroczny sposób niż może się to kojarzyć z rzeczywistością zapamiętaną przez autorkę, jako dziecko. Fotografie Adrien zostały przedstawione na licznych wystawach w Connecticut i Nowym Jorku, a także w amerykańskiej wystawie Dreamers w Palazzo Strozzi we Florencji w 2012 roku. Na jej fotografiach widać wpływ studiowanej historii sztuki, poprzez obecność motywów eterycznych kobiet sztuki prerafaelitów, rzeźby barokowej i symbolizmu.

Mnie osobiście zachwycają jej fotografie nawiązujące do motywów baśniowych. Jest w nich faktycznie taka ukryta ciemność, a jednocześnie silne nawiązanie do okresu dzieciństwa.

Adrien Broom, 33 year old artist from Connecticut, who received her bachelor’s degree in computer animation from Northeastern University, she also studied fine arts in Florence and the history of art in the Christie’s Education program in London. In her photography she focuses on fine art and commercial projects like regular shooting Grace Potter and the Nocturnals.

Broom in her pictures very often refers to the themes of fantasy, fairytale characters from childhood and young women. Her work includes mainly commercial fashion photography and portraits. Repeatedly stated that childhood memories are an important catalyst for her, which has a huge impact on the subject of her work. She reconstructs scenes and characters from fairy tales , but her photographs are presented in a slightly darker way than you might associate with reality memorized by the author as a child . Photographs Adrien were presented in numerous exhibitions in Connecticut and New York , as well as in American Dreamers exhibition at the Palazzo Strozzi in Florence in 2012. Her photos show the impact of studying a history of art, by the presence of women’s motives oils Pre-Raphaelite art, Baroque sculpture and symbolism.

I am personally delighted her photographs inspired by fairy-tale theme. There is in fact one such hidden darkness, but theres also a strong reference to the period of childhood.

233407922_640

2227410-c6441d603f6f0a1a5c1b5a86741ed53d-fp-23d021057a37efe351e6fc71c85234de

b

GP-Adrien-Broom

grace

Grace2_AdrienBroom

Adrien-Broom-Lion-600x480

Adrien-Broom-jeanyi-21

712194770_img_1157-edit-edit-edit(2)

63_1nude_relection_artist_photography_fineart_whymsical_8 542_1talk_bubbles_glass_6 700_1talk_bubbles_glass_7 adrien_broom_03

IMG_4543-Edit-Edit

rbk-worry-0113-2-mdn

Broom_Adrien_Seriers1_if you dont know where your going any road will get you there_image3

a-broom

773335_650_width_0c287d

691158_1099_7ef82a 479_1wonderland_desserts_spellbound_4 375_1geisha_venus_fashion_location_photography_costume_water_11 35_0 29_0

912b17b7ec_AdrienBroom_12_web

The Color Project

The_color_project_adrien_broom_01

The_color_project_adrien_broom_02

adrien_broom_5

Adrien-Broom-color-my-world-15

Adrien-Broom-color-my-world-19

adrien_broom_3 adrien_broom_1

Adrien-Broom-color-my-world-3

twr2

velvet-adrien-broom_thumb6

wings1

b17b7ec_AdrienBroom_1v2_photo1

b17b7ec_AdrienBroom_2v2b_photo3

adrien_broom_01

912b17b7ec_AdrienBroom_12_web

349__MG_1557-Edit-2

81_1fairytale_adrien_broom_art_photography_animals_sets_8 71_1fairytale_adrien_broom_art_photography_animals_sets_15

Dodaj komentarz